Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy. Kiedyś sądzono, że jakość edukacji należy utożsamiać WYŁĄCZNIE z jakością pracy nauczyciela.  W ostatnich 20 latach znacząco rozwinęły się badania na temat, jakości edukacji, z których wynika, że jakość zarządzania, a w szczególności, jakość przywództwa mają niebagatelny wpływ, na jakość zarządzania. Jestem jednym z pierwszych w Polsce badaczy, którzy zajęli się tym zagadnieniem (2003). Opublikowałem pierwszą w Polsce książkę („Marketingowe zarządzanie szkołą”) poświęconą stricte zarządzaniu szkołami i placówkami oświatowymi.

 

Ciemna strona przywództwa w oświacie

Jak kryzys ekonomiczny wpływa na oświatę

Kodyfikacja wiedzy w polskiej oświacie

Lekcje dla menedżerów polskiej oświaty

Modele myślowe dyrektora szkoły

Standardy jakości w oświacie

Uwaga na marketing w szkole

Wielkość szkoły a liczba Dunbara

Service Design – nowe wyzwania