Samorząd terytorialny

Badania, rozwój i szkolenia dotyczące samorządu terytorialnego: opracowanie strategii, zarządzanie strategiczne, strategie promocji i inne

Przykłady:

  • Strategia Miasta Poznania 2020+

  • ekspertyza „Storytelling w promocji miasta Poznania”, projekt „Kapitał Intelektualny Powiatów Polskich” (kapitalpowiatow.ue.poznan.pl)

  • Projekt upowszechniania wiedzy o walutach lokalnych: DigiPay4growth.eu (2016)

  • Wystąpienie na Gali Samorządowca Podbeskidzia 12 czerwca 2018 r.