Edukacja i marketing szkoły

Badania, rozwój i szkolenia i udział w gremiach opiniotwórczych w obszarze edukacji i marketingu szkoły

Przykłady:

  • Kongres Obywatelski, członek Rady Programowej

  • Projekt „Ustawa 2.0” – członek Komitetu Sterującego zespołu Instytutu Allerhanda (2017)