Edukacja i marketing szkoły

Badania, rozwój i szkolenia i udział w gremiach opiniotwórczych w obszarze edukacji i marketingu szkoły

Przykłady:

  • Kongres Obywatelski, członek Rady Programowej

  • Projekt „Ustawa 2.0” – członek Komitetu Sterującego zespołu Instytutu Allerhanda (2017)

  • Udział w 2nd Global Teacher Education Knowledge Mobilisation Summit: supporting UNESCO’s Sustainable Development Goal (SDG) 4-5 maja 2017 r. 

Prezentowany referat:  Measuring Innovation Focus in Education Systems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Z Lordem Jimem Knightem i Prof. Sarah Younie, Londyn 5 maja 2017 r.

 

Prezentacja Lorda Jima Knighta:

 

 

Ja z Prof. Sarah Younie

 

  • Udział w XII Kongresie Obywatelskim ze zdjęciem

  • W marcu 2018 r. zostałem powołany przez Prezydenta Miasta Poznania do Zespołu, którego zadaniem ma być wypracowanie założeń nowej Polityki Oświatowej m. Poznania

  • W grudniu 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Kaliszu w porozumieniu z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opublikował moją książkę pt. „Szkoła da innowatora”. Zawarte w książce rekomendacje zostały wdrożone w postaci priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019