Moje książki

Książki czytam od 6 roku życia (Małą Encyklopedia Techniki). Literatury pięknej niestety nigdy nie pokochałem). Piszę książki od 2003 roku – dotychczas napisałem ich 18.

Lista moich książek i opracowań:

1. A.Fazlagić, Marketingowe Zarządzanie Szkołą, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Seria: Zarządzanie szkołą, Warszawa 2003. Stron: 164. ISBN 83-87958-60-3

2. A.Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Recepta na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 2006, ISBN 83-923285-1-5.
3. A.Fazlagić, Intellectual Capital and Benchmarking, Rys Studio, Poznań 2006, ISBN 83-60517-01-0.
4. A.J. Fazlagić, A. Olsztyńska, Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2007, Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu, ISBN 978-83-7417-240-0
5. Jan A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w szkole, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Seria: Zarządzanie szkołą, Warszawa 2007. Stron: 171. ISBN 978-83-60814-22-2
6. Jakość usług edukacyjno-szkoleniowych. Kompendium wiedzy i rekomendacje dla Małopolski. Kraków 2010, stron 51, ISBN 978-83-62384-16-7 ISBN 978-83-62384-28-0
7. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Know-how w działaniu!, Helion, Gliwice 2009.
8. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie – diagnoza i perspektywy zmian, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009.
9. Jan Fazlagić, Marketing szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, stron 252. ISBN 978-83-264-1354-4
10. Go Global! Raport o innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011, Współautor, Uczelnia Vistula, Warszawa 2011.
11. Jan Fazlagić, Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP. Warszawa 2012, ISBN 978-83-7585-158-8.
12. Jan Fazlagić, Jakość szkoleń w oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno 2012, ISBN 978-83-61352-55-6, stron 176.
13. Go Global! Polish Pharma, Współautor, Uczelnia Vistula, Warszawa 2012, stron 114.
14. Jan Fazlagić, Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych, Wydawnictwo AFiBV w Warszawie, Warszawa 2013. ISBN 978-83-874444-64-8.
15. Service Design, Praca zb. pod red. Jana Fazlagića, Wydawnictwo AFiBV w Warszawie, Warszawa 2013. ISBN 978-83-874444-95-2, stron 256.
16. Jan Fazlagić, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7930-488-2.
17. A Strategic Approach for Intellectual Capital Management in European Universities. Guidelines for Implementation, Praca zbiorowa pod red. Jan Fazlagić i in., UEFISCDI, Bukareszt 2014. ISBN 978-973-711-499-0.
18. Jan Fazlagić, Marcin Sikorski, Aleksander Sala, Portale Intranetowe. Zarządzanie wiedzą. Kapitał Intelektualny. Korzyści dla pracowników i dla organizacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-62197-01-9
19. Jan Fazlagić, Kreatywni w biznesie, Poltext, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7561-574-6
20. Jan Fazlagić, Arif Erkol, Knowledge Management in School Environment, Lambert Publishing, Saarbrucken 2015.
21. Jan Fazlagić, Arif Erkol, Images of Intellectual Capital, Cambridge Scholars, Cambridge 2016. ISBN-13: 978-1-4438-9706-8; ISBN-10: 1-4438-9706-X , stron 362.
22.Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie, Dariusz J. Błaszczuk, Jan Fazlagić, Robert Skikiewicz, Warszawa 2017, ss. 174, ISBN 978-83-64614-32-3.
23.Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Arkadiusza Radwana Kraków 2017, Oficyna Allerhanda, Wydanie 2. Liczba stron: 300. Współautorstwo.
24.Jan Fazlagić, Kapitał Intelektualny w polskich powiatach, Wydawnictwo UEP, stron 496, Poznań 2018, ISBN 978-83-7417-952-2.