Kontakt

Profesor Jan Fazlagić, dr

Katedra Badań Rynku i Usług

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 +48 61 854 37 96, fax +48 854 33 18

jan.fazlagic@ue.poznan.pl