Trwają prace nad publikacją książki „Zaufanie w polskim biznesie”

(Wydawnictwo AFiBV, współautorzy: Prof. D. Błaszczuk, Dr. R. Skikiewicz). W książce zaprezentowane zostaną wyniki badania ogólnopolskiego z 2015 roku zrealizowanego wspólnie z Krajowym Rejestrem Długów.