Trwają prace nad publikacją książki „Poradnik Innowacyjnego samorządowca”

(Wydawnictwo POLTEXT, współautor: Dr. S. Gasik).